2018


Vinter-Exersiis på Sørum Fritidsgård 24de – 25de Februar

I forbindelse med Skiedsmoe Dragon Compagnies sosiale vintersamling deltok foreningen med et antall soldater og sivile for å øve håndgrep og vendinger iht. Reglement for Dansk-Norske Infanterie af 1704

   

«Kongen Kommer 1704» Fredrikstad 25de – 27de Mai

Foreningen deltok med mannskap til piquetten (fortropp) under arrangementet «Kongen Kommer» arrangert av Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704.

Foto: Øyvind Hansen (Glamlight Photography)
Foto: Øyvind Hansen (Glamlight Photography)
Foto: Øyvind Hansen (Glamlight Photography)
Foto: Øyvind Hansen (Glamlight Photography)
Foto: Stein Kristian Janster

General-Munstring og «Lystleir Rygge» 1te – 3de Juni

Foreningen deltok med General-Munstring og som infanteristyrke under Artilleri Historisk Forenings arrangement «Lystleir Rygge» på Rygge Bygdetun. Arrangementet avsluttet med Bygdedag Rygge.

Fanesermoni den 12de August

Den 12. August avholdt foreningen en sermoniell avduking av vår nye fane . Fanen, som er en håndsydd og håndmalt rekonstruksjon av en bevart fane fra rundt 1704 som har tilhørt Norske Geworbne Infanterie Regiment.

«Slaget om Gyldenløwe Fort» Halden 24de – 26de August

Foreningen deltok under «Frederikshaldfest» og markeringene i Halden i forbindelse med Carl XIIs felttog. Avdelingen ledet  gatekampene og under forsvaret og kontra-angrepet på Gyldenløwe Fort.

(Alle bilder unntagen siste er ©Nina Røsnæs)