2020


«Schouen 1723» 12te – 14de Juni

Våre gode venner og medsoldater i Skiedsmoe Dragon Compagnie innviterte til et Covid-19 regulert arrangement som bød på leirliv, workshops, foredrag, eksersiis og marked. Regimentet stillte med soldater og sivile.

«Regimentets Galla & St. Mauritius» 19de September

Vi gjennomførte som planlagt Regimentets Galla og St. Maurituis feiring. Et meget vellykket og hyggelig Covid-19 regulert arrangement hvor, til tross for pandemien, alle regimentets roder var representert.