Bekledning

Sivil bekledning


Bekledningen til det sivile apparatet rundt en geworben avdeling var etter alt å dømme preget av at regimentet var stasjonert og rekrutterte i landets urbane strøk. Det være seg Byer, kjøpsteder, ladesteder osv. Regimentet fikk ikke verve mannskap i de nasjonale regimentenes distrikter, og på lik linje var nok de sivile som fulgte regimentet også preget av dette.

«Bymoten» eller kjøpstadsmoten i Norge skulle i teorien ha vært inspirert fra Danmark, men man ser også at særlig på Sør- og Østlandet var motebildet sterkt preget av den direkte handelen med Nederland og England.  Men også fra Nord-Tyskland finner vi påvirkning i klesdrakten, særlig fra byer som Hamburg og Rostock.

Vi søker å gi et så autentisk bilde som mulig av hvordan sivil draktmote i urbane strøk kan ha sett ut i Norge ved begynnelsen av 1700tallet.

Quindens bekledning

Mandens bekledning