Bilder fra arrangementer vi har deltatt på i 2023:

Vårmønstring 2023:

21. – 23. April: Regimentet arrangerte sitt årlige arrangement “Vårmønstring” uten for telthuset på Bøplassen i Sande. Vi fikk trent marsj, håndgrep og ladeprosedyre. Testet ut rasjoner og et faktisk fungerende marketenteri hvor sold ble utlevert for bruk. Og vi erfarte at russen var høylytte, også i distriktene.