Over=Offiserer

Over=Offiserer


Over=Offiserer eller bare Offiserer var den militære ledelse ved en avdeling. Ordningen med offiserer fulgte en strikt hirarkisk rangordning. Ved et kompani  under Norske Geworbne Regiment ved begynnelsen av 1700tallet bestod denne kompani-ledelse som oftest av tre personer:

Capitainen

Capitainen var kompaniets sjef og øverste myndighet innad i kompaniet. Dennes oppgaver var å lede kompaniet og rapportere til sine overordnede. Ute i felt hadde Capitainen sitt telt øverst i hoved-teltgaten, forran stabsteltet. Han var også tilgodesett med en vogn med trekkdyr til sin ekvipasje. Ved krigsrett i kompaniet satt Capitainen som dommer og hadde siste ordet i saken.

Løitnanten

Løitnanten var kompaniets nestkommanderende og hadde ansvaret for den daglige drift av avdelingen. Han hadde også ansvaret for vaktholdet i leiren og for soldatenes dyktighet. Til sin ekvipasje ble Løytnanten tilgodesett med en vogn med trekkdyr på deling med Fahnrichen.

Fahnrichen

Fahnrichen hadde som navnet tilsier ansvaret for å føre og beskytte fanen under marsj, i felt og ved strid. Fahnrichen var den laveste Over=Offisersgrad og en Fahnrich var ofte en ung mann mellom 18 og 28 års alder. Til sin ekvipasje delte han plass med Løitnanten i en vogn med trekkdyr. Som Fahnrich måtte man sverge Fane-Eden og Fahnrichs-Befalingen som gikk ut på å beskytte fanen med sitt liv om det krevdes.

Offiserenes Mundering