Det Norske Geworbne Infanterie Regiment


Foreningen «Det Norske Geworbne Infanterie Regiment» ble formelt stiftet den 12. Januar 2018 på dagen 330 år etter opprettelsen av von Boynenbourgs (senere Gyldenløves) Geworbne Regiment. 

Vårt formål er å gjenskape Det Norske Geworbne Infanterie Regiments historie, kultur og dagligliv, både i felt og i leir. Utgangspunktet er perioden rundt Den Store Nordiske Krig.
Vi skal søke å gjøre hverandre gode gjennom felles aktiviteter. I første rekke i Norden men gjerne også internasjonalt hvor denne styrken har hatt sin tjeneste. Vårt fremste formål er å være seriøse i forhold til autentisitet i alle våre aktiviteter.

Vi tar med det utgangspunkt i Regimentet under Friderich Christoph de Cicignon (1702 – 1719). Våre rekonstruksjoner av den militære uniformering bygger i hovedsak på de tilgjengelige kilder fra denne perioden, med hovedvekt på Uniforms-Forordningen av 1708. Våre rekonstruksjoner av de siviles klesplagg er resultater av en stadig pågående kildegranskning av bevarte plagg, skriftlige og billedlige kilder fra perioden 1680 – 1720 og kan nærmest regnes som et folkedrakts-studium.

Vi samarbeider med flere museer og kulturelle instanser om formidling av denne litt spesielle delen av Dansk-Norsk Kulturhistorie.

Deler av foreningens militære del under vår deltagelse på Frederikshaldfest August 2018.