Roller


Ved Det Norske Geworbne Infanterie Regiment forsøker vi å kunne fylle de militære roller det var naturlig å ha i et compagnie ved det geworbne regiment under store nordiske krig. Disse er oppdelt i tre «klasser» og vi søker å holde et høyt nivå av autentisitet i vår levendegjøring av disse roller.

Over=Offiserene

Under=Offiserene

Geworbne Gemene

Understaben