Roller

Sivile roller


Ved alle militære avdelinger på 1700tallet kunne man påtreffe sivilister tilknyttet den militære avdeling. Sivilistene ved en militær avdeling kunne nyte godt av sin stilling og var underlagt militær lov og rett, med de fordeler og ulemper dette kunne medføre. Blandt de vanligste sivilistene å påtreffe ved en militær avdeling var:

 

Marketenteren

Marketenteren var en handelsmann som holdt en kontrakt fra en militær avdeling (vanligvis et kompani) så vedkommende kunne drive handel med soldatene i leir eller garnison. Denne handel var strengt regulert av det militære i henhold til hva som kunne selges og til hvilke tider dette skulle skje. De fleste som fikk en marketenteri-kontrakt kunne selge varer som: øl, brendevin, søtbakst, tobakk og ellers varer som kunne spe ut soldatens matrasjon . Noen steder omtales også «Priviligert Marketenteri», da som regel når de fikk tillatelse til å selge øl, vin og brendevin.

 

Linneds-Tvættersker og Vaskekoner

Linneds-Tvættersker og vaskekoner var kvinner som fulgte de militære avdelingene og som var spesielt dyktige til vasking, rensing og bleking av lintøy. disse tjente til livets opphold ved avdelingen ved å vaske og bleke lintøyet ttilalle som fulgte avdelingen. Især var rent, hvitt lintøy attraktivt blandt Offiserene, Under-Offiserene og bedrestilte ved avdelingene, men også soldatene kunne benytte seg av tilbudet. Innad i avdelingen nøt Linneds-Tvetterskene og Vaskekonene samme sosiale status og rang som Marketenteren.

 

Soldatkoner

Mannskap ved de vervede avdelinger kunne få tillatelse eller «pardon» til å medbringe sine koner og barn dersom avdelingen skulle ut på felttog eller flyttes til ny garnison. Disse kvinnene holdt status som soldatkoner eller under-offisers koner (avhengig av hvem de var gift med). De fikk ikke bo sammen med sine menn, men bodde i den sivile delen av leiren eller ble innlosjert ved garnisonene. Soldatkonene kunne ofte finne arbeid ved avdelingen som hjelpere i marketenteriet eller som linneds-tvættere og vaskekoner, eller på andre måter.