Soldatene

Soldatene


Hvem var de? hvordan så de ut? og hva gjorde de?

Dette er spørsmål vi søker å svare på igjennom vår levende historieformidling. Her kan du lese mer om de militære rollene som soldatene og offiserene var inndelt i, og hvordan utrustningen og uniformeringen kan ha sett ut ved regimentet under den store nordiske krig, basert på vår kildegranskning og forskning om emnet.

Militære roller

Soldatens mundering